Øl i Danmark for 5.000 år siden

Hvad der lignede en rutineopgave for Moesgård museum har ført til en revolution inden for ølverdenen. Man har nemlig fundet øl i Danmark, der kan dateres meget længere tilbage end Egtvedpigen.

Det var en dag som alle andre, da Jens Jeppesen fra Moesgård Museum rykkede ud til en nedpløjet gravhøj ved Århus. Forventningerne var ikke meget højere end de sørgelige rester af højen. Men det viste sig, at gravene afslørede øl i Danmark 1500 år før hidtil antaget.

Skorpen afslørede indholdet
I en af gravene stod et skrøbeligt lerbæger. Da konservatoren fik fingrene i karret, opdagede han en skorpe på karrets inderside. Det var meget usædvanligt, fordi skorper på forhistoriske lerkar normalt kun kendes fra boplads og mosefund i forkullet tilstand. Her var der rent faktisk tale om en uforkullet skorpe i et drikkekar – det krævede nærmere undersøgelse.

Spor af maltning
Efter en mikroskopisk analyse fastslog man, at skorpen indeholdt en større mængde stivelse i form af meget små stivelseskorn. Flere undersøgelser viste, at stivelsen sandsynligvis stammer fra kornplanter og dermed viser mulige spor efter maltning. Det var altså en drik baseret på kornstivelse, der havde dannet skorpen. Det kan kun betyde én ting – der er tale om øl, tilmed Europas hidtil ældste fund.

1500 år tidligere
historie_egtvedpigen_140x15
Man har fundet øl i Egtvedpigens grav, men det er kun 3370 år gammelt. Det nye fund bringer øl ind i danskernes liv helt tilbage til 2800 f. Kr. Noget tyder på, at danskerne allerede drak øl for 5000 år siden!