Bryg, bryllupper og konferencer

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Freelancebrygger Martin Schau startede Baggaardsbryggeriet allerede i 2003. Nu brygger han for flere forskellige mikrobryggerier rundt om i det jyske. Her ses han sammen med den daglige leder af Nibe Bryghus Per Jensen. Foto: Flemming Effersøe

 Den tidligere erhvervsmand Verner Bonde har overtaget Nibe Bryghus. Det er nu en integreret del af en Bryggens Festlokaler med udlejning af selskabs- og konferencelokaler og bryllupssuite på samme adresse på havnen i Nibe. Han har sat sønnen Benno Bonde og svigersønnen Per Jensen i spidsen for virksomhederne.

Samtidig gør ejeren og ledelsen af Nibe Bryghus gør klar til at erobre en større bid af det nordjyske marked for mikrobryg. Den daværende bestyrelse med en større kreds af lokale aktionærer havde ellers indgivet konkursbegæring, da det i foråret ikke lykkedes at samle opbakning til bryggeri og tapperi på en ny fælles adresse.  Og intet tydede derfor på fortsat drift af bryghuset.

– Det er vores mission, at Nibe Bryghus fortsat kan tilføre området og Nibe by endnu en værdi ud over den smukke beliggenhed og det hyggelige bymiljø, siger Verner Bonde, der efter godt et halvt år som bryggeriejer nu er klar til også at blive medlem af Bryggeriforeningen.

Men med Verner Bonde som ny ejer er kapital og nye kompetencer blevet tilført det gamle Nibe Bryghus Han satser bl.a. på et større salg til barer, restauranter og butikker i Aalborg-området.

69-årige Verner Bonde solgte i 2008 solgte den familieejede virksomhed VB Trucks til finske ejere. Nu står sønnen Benno Bonde og svigersønnen Per Jensen i spidsen for bryghuset, som ejerskabsmæssigt nu også er en integreret del af en Bryggens Festlokaler.

Den daglige leder af Nibe Bryghus, Per Jensen, forklarer, at familien Bonde havde planlagt at købe det eksisterende gamle bryganlæg, så snart Nibe Bryghus var flyttet til den nye planlagte adresse, hvor der efter planen skulle etableres et tre gange så stort bryganlæg:

– Siden Bonde overtog bygningskomplekset i 2012 med det formål at udleje selskabslokaler, er det lykkedes at opbygge en god symbiose mellem især lokaleudlejning til fx bryllupper og salg af bryghusets øl. Det ville vi gerne bygge videre på med vores eget øl. Men så opstod jo muligheden for at overtage virksomheden Nibe Bryghus – og ikke kun det gamle bryganlæg.

Per Jensen, der tidligere har arbejdet som blandemester i betonindustrien og prøvemester i skibsindustrien, skulle oprindeligt blot have hjulpet sin svigerfar med at drive og vedligeholde selskabslokalerne i en kortere periode:

– Men med overtagelsen af bryggeriet og ønsket om at udvikle vores konferencelokale er det for mig og min samlever Heidi, som studerer, blevet til en hel del mere end en fuldtidsbeskæftigelse for en person.

Mens Benno Bonde med ansvar for salg og markedsføring har undersøgt det lokale marked for at styrke Nibe Bryghus kommercielt, så har Per Jensen som produktions- og indkøbsansvarlig haft travlt med at optimere processerne; ikke mindst tapperiet, så det er blevet mere rationelt og driftssikkert.

Det er fortsat diplombrygger Martin Schau, der to gange om ugen kommer forbi bryghuset og sætter tre bryg over a 1.000 liter på det tjekkisk byggede bryganlæg ZVU STROJÍRNY, der egentlig var solgt til en amerikansk craftbrewer. Men det strandede hos en engelsk forhandler af bryganlæg, inden det i 2007 fik nyt liv i Nibe.

Martin Schau begyndte sin karriere i et håndbryggerlaug i Viby i 1980’erne, mens han studerede på Aarhus Teknikum. Han var senere med til at etablere Baggaardsbryggeriet. Udover at være freelancebrygger på Nibe Bryghus brygger han bl.a. også for Bøllingsø Bryghus og Mylius-Erichsen Bryghus.

Nibe Bryghus blev etableret i 2007 og havde frem til 2011 lejemål hos ejendomsmatadoren Niels Færch fra tobaksdynastiet af samme navn. Han havde oprindelig bygget huset til at rumme ejendomsadministration og privat bolig. Men i kølvandet på finanskrisen solgte Niels Færch de karakteristiske røde bygninger på havnen til Verner Bonde.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Benno Bonde har mange års erfaring som sælger og kan derfor tilføre Nibe Bryghus mere kommerciel råstyrke. 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konferencelokale.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Festlokale

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bryllupssuite

 

 


Læs flere artikler