Mikrobrygger vrister sig fri af fossile brændsler

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMikrobrygger Jørgen Fogh Rasmussen har en ambition om at være selvforsynende med energi. Gennem de seneste par år har han investeret op mod en halv million kr. i grønne løsninger for at realisere drømmen om at gøre Hornbeer CO2 neutral i 2015.

Investeringerne betyder, at strømforbruget er halveret samtidig med, at produktionen er steget med godt en tredjedel i forhold til for tre år siden. Samtidig kommer mere og mere af energien fra eget jordvarme- og solcelleanlæg, som er tæt integreret med produktionen for at udnytte energien bedst muligt.

– Jeg synes, det er synd at bruge fossile brændstoffer som olie, gas og kul til opvarmning, når der er gode alternativer i form af vedvarende energi som fx solceller og jordvarme. Det er bedre at gemme de begrænsede ressourcer til andre og vigtigere formål, siger Jørgen Fogh Rasmussen.

Den grønne omstilling af Hornbeer til vedvarende energi bygger videre på bryggerens fortid som bygmester af lavenergitræhuse: – Jeg var ung under oliekrisen i 1970´erne, hvad der har stimuleret mig til at tænke i grønne alternativer for at skabe mest mulig uafhængighed af olielandene.

 

For 10 år siden byggede Jørgen og Gunhild deres eget lavenergitræhus flankeret af to store huslænger lidt uden for Sæby i Hornsherred. Her kunne ægteparret realisere deres respektive drømme om at brygge øl og lave kunst, hvad der siden er blevet forenet til en fælles forretning. Alle etiketterne på de efterhånden over 50 forskellige øl, der er brygget siden bryggeriet blev etableret i 2008, er lavet efter Gunhilds malerier.


Læs flere artikler