Ordliste

A

Afgift Afgiften på en almindelig 33 cl. pilsnerøl er 85,9 øre, hvortil skal lægges moms.
Ølafgiften udregnes efter mængde og alkoholstyrke. Afgiften på ren alkohol er 56,02 kr. pr. liter, så afgiften for en pilsnerøl på 33 cl. og 4,6% vol. er:
0,33 liter x (4,6 pct. vol.)/100 x 56,02 kr. pr. liter ren alkohol = 85,9 øre, hvortil skal lægges moms.

Alkohol Kemisk forbindelse, der dannes ved gæring. Ordet stammer fra arabisk og betyder “det fineste af noget”.

Alkoholindhold Opgives i volumenprocent. Hvis en øl er på 4,6%, betyder det, at der i 100 cl. øl er 4,6 cl. ren alkohol. Indtil 1. januar 1989 blev alkohol opgivet i vægtprocent (ell. masseprocent). Med denne angivelse vil der være 4,6 g. ren alkohol i 100 g. øl.

Alukapsel En aluminiumshætte, der blev sat over kapslen. Dansk opfindelse, første gang anvendt af Carlsberg i 1934. Erstattet med alusvøb siden 1989.

Alusvøb Aluminiumsfolie, der påsættes det øverste af flaskehalsen ved etikettering, mest anvendt til luksusøl.

Antioxidant Populært “imod iltning”, blev tidligere tilsat øl for at undgå den dårlige smag, øl kan få, hvis det har et for stort iltindhold. Antioxidant kan være ascorbinsyre eller sulfit, som dannes naturligt ved gæring.

B

Bajer En populær betegnelse for øl, oprindelig kun for undergæret øl. Denne øltype stammer fra Bayern, deraf navnet. I dag er det, ifølge EUs bestemmelser, ikke tilladt at markedsføre en dansk øl som bayersk øl, men gerne bajersk.

Balling Indtil 1986 målte brygmestrene øllets ekstraktindhold i balling. Carl Joseph Napoleon Balling var professor ved den polytekniske læreanstalt i Prag og udgav en lang række videnskabelige værker om ølbrygning. Han lagde navn til måleenheden en balling. Denne måleenhed er nu afløst af plato.

Beer-Drive er betegnelse for levering af fadøl direkte på tankbiler.

Beskatning (eller ølafgift) blev indført første gang i 1891 bl.a. for at skaffe penge til en ny lov om alderdomsunderstøttelse. Afgifter og moms udgjorde i 2006 41% af salgsprisen på øl.

Bryggeriforeningen er en brancheforening, der varetager øl- og læskedriksfabrikanters interesser. Foreningen blev stiftet i 1899. Læs mere på www.bryggeriforeningen.dk

Brygning I bryghuset omdannes maltens stivelse til forgærbart sukker. I en særlig mølle knuses malten til skrå, som sammen med råfrugten blandes med vand, og denne mæsk varmes trinvis op til 75-80 C. Herefter udskilles urten, der koges med humle, køles og sendes til gæring. Tilbage bliver en mask, som afhændes til landbruget.

Byg Er en plante i askgræsfamilien. Der skelnes mellem to-radet og seks-radet vinter- og vårbyg. I Danmark foretrækkes en to-radet vårbyg til malt. Se eventuelt Wikipedia for en mere uddybende beskrivelse af byg.

C

Carlsberg blev grundlagt i 1847 af brygger J.C. Jacobsen. Første bryg 10. november 1847 regnes for Carlsbergs fødselsdag. Bryggeriet har navn efter J.C. Jacobsens søn, Carl, født 1842, og det gamle danske ord for bakke, berg, der henviser til bryggeriets beliggenhed på Valby bakke.

Carlsberg 47 blev brygget første gang til Carlsbergs 125 års jubilæum 10. november 1972. Da øllen blev en stor salgssucces, kom den fra det følgende år som en stærk juleøl.

Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.C. Jacobsen i 1876. J.C. Jacobsen testamenterede sit bryggeri, Gamle Carlsberg, til Carlsbergfondet. Fondet overtog bryggeriet i 1888. I 1902 blev Ny Carlsberg ved et gavebrev fra Carl Jacobsen tilknyttet Ny Carlsbergfondet som en særlig afdeling under Carlsbergfondet. De to bryggerier blev i 1906 administrativt lagt sammen til Carlsberg Bryggerierne.
Carlsbergfondets formål er at støtte videnskaben og forskningen, samt Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg slot.
I 1907 blev Tuborgfondet tilknyttet som en særlig afdeling. Læs mere om fondene på hhv. www.tuborgfondet.dk, www.carlsbergfondet.dk, www.nycarlsbergfondet.dk

Crown-cork (se også Kapsel) er det bryggeritekniske navn for en kapsel. Kapslen blev opfundet af amerikaneren William Painter i 1897. Kapsler blev brugt første gang i Danmark i 1905 til eksportøl. Før kapslen var øl lukket med korkprop, der var overbundet med metaltråd. Der har ikke været benyttet patentflasker til øl i ældre tid, undtagen til det såkaldte Teaterøl, da det tog for lang tid for bartenderne at åbne øl med korkpropper til servering i pauserne imellem akterne.

D

Dipylon betyder dobbeltport på græsk. Porten er opført i 1892 af Carl Jacobsen efter arkitekt Vilhelm Dahlerups tegninger. Dipylonporten over Ny Carlsberg Vej var indgangsporten til Ny Carlsberg fra Københavnssiden.

E

Ekstrakt er betegnelsen for indholdet af kulhydrater, proteiner og salte i urt og øl. Ekstrakt er vægtfylde og udtrykkes i % Plato.

Elefantporten på Carlsberg blev opført i 1901 af Carl Jacobsen, der havde fået ideen fra den obeliskbærende elefant på Minervapladsen i Rom. Arkitekten var Vilhelm Dahlerup. De fire elefanter er udhugget af bornholmsk granit. På elefanternes dækner ses Carl Jacobsens børns initialer; Theodora, Helge, Vagn og Paula. Ligeledes ses Ny Carlsbergs varemærke: et svastika. Over porten står mottoet: Laboremus Pro Patria – Lad os arbejde for fædrelandet. Fra en loggia øverst i tårnet skuer Carl og Ottilia Jacobsen, i form af en dobbeltbuste udført af Ludvig Brandstrup, ned på deres værk. Elefanterne symboliserer styrke og trofasthed. Tårnet kan ses som en rebus, hvor Carl og hans efterslægt vil arbejde trofast for fædrelandet.

F

Fadøl er øl, der skænkes fra et fad (fustage) i modsætning til flaskeøl. Oprindeligt blev øl opbevaret på egefade, som modsat vinfade var begede indvendigt, for at træet ikke skulle afgive smag til øllen. I de senere år er der blevet eksperimenteret med brygning af særlige gourmet-øl på ubegede tønder.
Øl fra fad er blødere ved udskænkning, da der afgives kulsyre ved udskænkningen. I England kan man købe dåser med kulsyrepatroner, der skulle give samme effekt.

Flaskerne på det danske ølmarked tilhører bryggerierne og skal returneres. Det meste øl sælges på en standardflaske. Der er ca. 203 millioner flasker i omløb af denne type. En flaske kan genbruges ca. 35 gange og har en levetid på mellem fire og syv år. Den nuværende standardflaske erstattede den såkaldte skulderflaske fra 1949 og endeligt i 1963. Flasken kan indeholde 33 cl.

De Forenende Bryggerier blev dannet i 1891 ved en sammenslut-ning af en række mindre, københavnske bryggerier. Det mest kendte af disse var Kongens Bryghus. Sammenslutningen skete på C.F. Tiet-gens initiativ. I 1894 tilsluttede også Tuborg sig til sammenslutningen. I de følgende år skete en række sammenlægninger og rationaliseringer, så antallet af produktionssteder blev begrænset til tre: Kongens Bryg-hus Rahbeks Allé, Kongens Bryghus Vodroffsvej (også kaldet Kroneøl-bryggeriet) og Tuborgs bryggeri. I 1970 fusionerede De Forenede Bryg-gerier og Carlsberg Bryggerierne. Det fælles navn blev De Forenede Bryggerier A/S. Dette blev ændret i 1987 til Carlsberg A/S, da der alle-rede fandtes et bryggeri i verden, der hed United Breweries. Derudover var Carlsberg det navn, der var mest kendt uden for Danmarks grænser.

Fustage er en beholder til fadøl, hovedsageligt fremstillet i rustfrit stål. I Danmark rummer en fustage 25 liter.

G

Gamle Carlsberg Det oprindelige Carlsberg-bryggeri fik dette navn i 1882. Bryggeriet blev opført fra 1846, men nedbrændte i 1867. Bryggeriet blev genopført samme år. Far og søn opnåede i 1882 enighed om, at det oprindelige bryggeri, ejet af J.C. Jacobsen, skulle hedde Gamle Carlsberg, mens Carl Jacobsens bryggeri skulle hedde Ny Carls-berg. De to bryggerier blev administrativt lagt sammen i 1906 og hed herefter Carlsberg Bryggerierne.

Gær er en encellet organisme, som er ca. en hundrededel millimeter stor. I planteriget hører gæren til svampene. Den deles op i vildgær, bagerigær og vingær. Der findes to former for ølgær: overgær og undergær.
I 1883 udviklede professor Emil Chr. Hansen på Carlsberg Laborato-rium en metode til rendyrkning af gær dvs. opformering af ønskede gærceller.

Gæring i ølfremstilling finder sted efter brygningen. Urten køles ned til 8-10 grader C, og der tilsættes gær. Gæring finder sted i rustfri ståltanke under nøje styrede temperaturforhold. Under gæringen omdannes urtens sukker til alkohol, kulsyre og aromastoffer. Efter ca. en uge udtages gæren, der kan bruges igen ca. 10 gange. Den sidste del af gæringen, hvor øllen modnes, kaldtes tidligere også lagringen.

H

Emil Christian Hansen (1842-1909) var den første leder af Fysio-logisk Afdeling på Carlsberg Laboratorium. Han vandt sig i 1883 ver-densberømmelse ved opfindelsen af en metode til rendyrkning af gær. Metoden er taget i brug af stort set alle bryggerier og gærindu-strier verden over. Det videnskabelige navn på denne ølgær er Saccharo-myces Carlsbergensis.

Hof var navnet på Carlsberg pilsner. Carlsberg-bryggerierne blev i 1904, som det første bryggeri i Danmark, leverandør til Det Kongelige Danske Hof. Betegnelsen opstod i folkemunde de næstfølgende år.

Holdbarhed Siden 1985 har holdbarheden skullet angives på etiket-terne. Holdbarheden for øl er sat til 270 dage, men især stærkere øl kan sagtens holde langt ud over det. Holdbarheden er afhængig af, at øllen beskyttes mod lys og frost, samt at den opbevares køligt.

Humle er en slyngplante af hampfamilien, og kan nå en højde af 4-8 meter. Det latinske navn er Humulus Lupulus. Humlen er særbo, dvs. den enkelte plante er enten han eller hun. Til brygning af øl anvendes kun ubefrugtede hunblomster, der giver øllet dets karakteristiske smag og bidrager til dets konservering. I Tyskland er dyrkning af hanblomst-erne forbudt ved lov for at undgå vindbestøvning af hunblomsterne. Humle – der tidligere har været dyrket især på Fyn, men nu hoved-sagelig importeres fra Mellemeuropa, anvendtes til ølbrygning allerede i middelalderen.

Hvidtøl er en skattefri overgæret øl. Det mørke hvidtøl er svagt hum-let med en sødlig smag, som bl.a. opnås ved tilsætning af en sukker-opløsning, mens lyst hvidtøl er stærkere humlet. Navnet stammer fra malten, der blev lufttørret = hvidmalt, modsat farvemalt, der er ristet over en varmekilde (kølle). Indtil 1847 var alt danskbrygget øl over-gæret øl: hvidtøl. Det meste øl dengang var alkoholsvagt, men stær-kere sorter kendtes også, f.eks. gammeløl.

Høkerbajer er slangudtryk for øl købt i detailhandlen, modsat øl købt på værtshus.

Højskolebajer Populært kælenavn for en Grøn Tuborg i den periode, hvor de oplysende tekster på halsetiketten kaldtes Tubor’grammer [Tuborg-grammer].

Håndbajer er en øl drukket af flasken.

I

Indbrygningsprocenten angiver urt-indholdet af ekstraktstoffer målt i % Plato. For øl beregnes indbrygningsprocenten ud fra alkoholind-holdet og ekstraktindholdet ved hjælp af en standardiseret, interna-tional formel.

Indkitning er betegnelsen for en omgang øl, som en ny medarbejder giver på en arbejdsplads.

J

J-dag Den dag Tuborgs julebryg kommer i handlen. Normalt den første fredag i november. Julebryg bliver frigivet til byens værtshuse kl. 20.59.

Joule er et udtryk for næringsværdi. I en pilsner er der 560 kilojoule. Benævnelsen stammer fra den britiske fysiker James Prescott Joule (1818-1889).

Julebryg Tuborgs julebryg kom første gang i handlen i 1981. Motivet fra etiketten havde allerede været brugt i 1979 til selskabets julekort
og i 1980 som reklameplakat til lastbiler.

K

Kalorier (Kcal) er et udtryk for næringsværdi. Måleenheden kalorie erstattes af måleenheden joule. 1 kilokalorie svarer til 4,18 kilojoule.

Kapslen Kapslen er som regel fremstillet af fortinnet blik med et ind-æg af plastic, tidligere kork. Indtil 1936 blev der stadig brugt korkrop-er overbundet med metaltråd til enkelte øltyper. Kapslen kaldes også crown-cork, som er det bryggeritekniske navn for en kapsel. Kapslen blev opfundet af amerikaneren William Painter i 1897. Kapsler blev brugt første gang i Danmark i 1905 til eksportøl.

Trådbajer var en populær betegnelse for en øl lukket med korkprop og overbundet med metaltråd.

Kasser Plastikkassen blev indført gradvis fra 1968-1972. En kasse kan rumme 30 stående standardflasker og vejer fyldt 22,3 kg og tom 2,1 kg. Tidligere brugte man trækasser, der kunne rumme 50 liggende flasker, fyldt vejede disse kasser 42 kg.

Kuldioxid er det samme som kulsyre og det tidligere anvendte kultveilte.
Kulsyre dannes under gæringen, og det meste “stiger til vejrs” som små bobler, men ca. 15 % bindes i øllet. Overskydende kulsyre kan renses og anvendes til karbonisering (tilsætning af kulsyre) af mineral-vand samt til andre formål.

Køllen eller maltkøllen – er et tørreanlæg. Varm luft blæses gennem malten, hvorved maltens vandindhold reduceres fra 45% til 3-5%.

L

Lager er i Danmark en mørk undergæret øl. Fra 1847, da brygger J.C. Jacobsen på Carlsberg begyndte brygning af bajerskøl og indtil 1880, da pilsnerøllet blev lanceret, var alt bajerskøl i Danmark af den mørke lagerølstype. I England betegner “lager” alt undergæret øl. Dansk lagerøl vil på engelsk hedde “dark lager”.

M

Madonna er den folkelige betegnelse for en øloplukker. Ordet er registreret første gang i 1921. Da kapslen blev opfundet, var den første øl-oplukker en krogformet genstand.

Malt fremstilles af byg. Kornet udblødes i vand (sættes i støb), bringes til spiring og tørres i en kølle. Afhængig af temperatur og vandindhold under tørringen fremstilles forskellige malttyper. Under spiringen aktiveres og dannes enzymer, som under brygningen er i stand til at omdanne byggens og eventuelt råfrugtens stivelse til forgærbart sukker. Malt bruges til ølbrygning, men også til fremstilling af f.eks. whisky og brændevin.

Maltøl er en mørk hvidtøl med et højt ekstraktindhold og lavt alkohol-indhold. Det har en høj næringsværdi og blev tidligere anbefalet til børn, syge og rekonvalescenter.
Mask er de uopløselige dele fra brygningen, som bliver tilbage efter frafiltrering af urten. Mask sælges som værdifuldt kreaturfoder.

Mæsken kaldes blandingen af formalede brygmaterialer og vand i brygningen.

N

NAB står for Non Alcoholic Beer, hvilket betyder alkoholfrit øl. NAB forhandles af Wiibroe.

O

Overgær har den egenskab, at den lader sig “trække til vejrs” af de kulsyrebobler, den udskiller ved gæringen. Herved havner gæren på overfladen – i modsætning til undergær. Overgær bruges bl.a. til brygning af hvidtøl og ale.

P

Pant på ølflasker og ølkasser blev indført i 1942 med 15 øre pr. flaske og 3 kr. pr. kasse.
Louis Pasteur (1822-1895) Fransk videnskabsmand, der påviste, at gær består af mikroskopiske, levende celler, hvis livsproces danner visse enzymer, som spalter sukkerarter i alkohol og kulsyre. Opdagel-sen dannede basis for Emil Chr. Hansens metode til rendyrkning af gær.

P-dag Var tidligere den dag, Påskebryg kom i handlen, det var en frivillig aftale bryggerierne imellem med Bryggeriforeningen. Det var den mandag, der lå 24 dage før Skærtorsdag. Carlsberg pyntede da sine hestevogne med påskeliljer og kørte en rundtur i København.

Perikles er en skattet figur fra en Tuborg reklameplakat. Bryggeriet bad i forbindelse med dets 70 års fødselsdag i 1943 en række kendte danske bladtegnere svare på spørgsmålet: Hvornår smager en Tuborg bedst? Blandt svarene var Storm P.’s nu klassiske: “Hvergang!”, som han lod Perikles udtale.

pH er et udtryk for en opløsnings surhedsgrad. Begrebet er indført af forskeren S.P.L. Sørensen (1868-1939), der arbejdede på Carlsberg Laboratorium. I destilleret vand er pH-værdien 7. Alle værdier under 7 angiver en sur opløsning, mens alle værdier over 7 er en basisk opløs-ning. I øl er pH-værdien ca. 4.

Pilsner er i Danmark betegnelsen for lyst, undergæret øl, der kan ha-ve en alkoholstyrke på op til 6 vol %, typisk omkring 5 vol %. Navnet stammer fra byen Pilsen (Plzen) i Tjekkiet. I Danmark blev pilsnerøl første gang fremstillet på Tuborg i maj 1880. Den engelske betegnelse for pilsnerøl er lager.

Plato er en betegnelse for ekstraktindholdet. Plato-tabellen, som blev publiceret i 1900, er baseret på målinger af sukkeropløsningers vægt-fylde. Fritz Plato (1858-1938) var direktør for det tyske vejer- og må-lervæsen.

Porter (Stout) er – som vi kender øltypen i Danmark – en meget mørk, undergæret øl med en 7,8 vol%. Den undergærede porter blev brygget første gang i 1885. I England, hvor øltypen stammer fra, er porter og stout overgærede øltyper. Det engelske øl var yndet af dragere, porters, deraf navnet.

Påskebryg er en undergæret, oftest mørk, øl med en vol % på over 5,5. Påskebryg kom første gang i handlen i 1905 som fadøl. Tidligere kaldte man påskeøltyper i Danmark for martsøl: I gammel tid var det ikke muligt at brygge i sommerhalvåret, så man sluttede sæsonen i marts måned med ekstraktrige, alkoholstærke øl, der havde en høj holdbarhed.

R

Reinheitsgebot var et tysk dekret, udstedt i 1516 af hertug Wilhelm IV af Bayern. Det fastslog, at der til brygning af øl kun måtte anvendes malt, humle og vand (senere tilføjedes gær). Dekretet blev udstedt for at beskytte Bayerns bryggerier og landbrug mod udenlandsk import.

Reparationsbajer er slang for en øl “dagen derpå” til afhjælpning af tømmermænd.

Rød Tuborg er Tuborgs lagerøl, der blev brygget første gang i 1875. Nu bliver den brygget hvert år til Tuborgs fødselsdag den 13. maj. Navnet rød fik den i 1923.

Råfrugt er umaltet korn, ris, majs eller andet kulhydrat, der kan an-vendes i brygningen sammen med malt. I tiden 1897 – ca. 1995 var råfrugt meget anvendt i øl i Danmark. Råfrugt kan give en lettere og mere smagsstabil øl.

S

Skatteklasser En trinvis skala (skatteklasser) var tidligere grundlaget for ølbeskatning; de enkelte skatteklasser angav grænser for alkohol-indhold, i de sidste år målt i Plato, tidligere i Balling. Klassernes antal har ændret sig meget igennem tiden, siden alkoholbeskatningen blev indført i 1891. 1/10 2004 bortfaldt den trinvise beskatning efter øllets platoindhold. Skatteklasserne erstattedes med en glidende skala efter øllets faktiske alkoholindhold. Øl med et alkoholindhold under 2,8 vol% er fritaget for ølskat.

Skibsøl er et skattefrit, mørkt, overgæret øl med et alkoholindhold som hvidtøl. Øllen er brygget med brug af meget røgmalt og er stærkt humlet. Det var meget brugt tidligere til skibsproviantering, da det var et problem at få frisk drikkevand ombord. Skibsøl har en bedre hold-barhed end almindeligt hvidtøl.

Sort Guld er en lys undergæret øl, der blev lanceret i 1984. Tidligere blev denne øl kaldt Carlsberg 25 efter de specielle 25 cl flasker, den blev solgt i på daværende tidspunkt.

Special brew er navnet på en undergæret stærk øl, der blev solgt på det internationale marked fra 1953. Typen har været solgt i Danmark i perioden 1955 -1959.

Sæt er et gammelt udtryk for to genstande, der hører sammen, som regel øl og snaps.

Sølv-Export var en lagerøl, der havde en alkoholstyrke som en guldøl. Navnet blev brugt fra 1937-1957.

T

Tapning af øl på flasker foregår på en tappekolonne. Tappekolonnen er en produktionslinie, der består af skyllemaskine, tappemaskine, crowner, evt. pasteurisering samt diverse kontrolmaskiner for renhed og fyldning samt udpakker/pakker til kasser og paller.

Tuborg blev grundlagt som Tuborgs Fabrikker A/S omkring en havn ved Hellerup på initiativ af grosserer Philip W. Heyman og en personkreds omkring ham engageret inden for handel og industri, heriblandt C.F. Tietgen. Tanken var at grundlægge en række virksomheder, der kunne udnytte en eksporthavn.

Tuborgflasken var Tuborgs udstillingsbygning til Den store nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudstilling, der blev afholdt i København i 1888. Det var et udsigtstårn, der var udstyret med Danmarks første hydrauliske elevator. Flasken er i dag placeret på Tuborgs tidligere industriområde i Hellerup. Flasken er 26 m høj og kan rumme 1,5 millioner flasker øl.

Den Tørstige mand er motivet på en Tuborgplakat, der har været anvendt siden år 1900. Det var kunstneren Erik Henningsens bidrag til en plakatkonkurrence, Tuborg udskrev år 1900 for at fejre Tuborgøllets 25 års beståen.

U

Undergær synker ved gæringen til bunds efter at have udskilt kulsyre – i modsætning til overgær. Undergær bruges f.eks. ved brygning af lagerøl og pilsner.

Urt er en betegnelse for det produkt, der er fremstillet ved brygningen, efter at masken er filtreret fra mæsken, og før der er tilsat gær.

V

Volumenprocent angiver alkoholindholdet i øl, vin og spiritus i rumfang. Har en øl en volumenprocent på f.eks. 4,5, betyder det, at der i 100 centiliter af øllet er 4,5 centiliter ren alkohol. Volumenprocent blev indført ved et EU-direktiv gældende fra d. 1/1 1989.

Vægtprocent angiver alkoholindholdet i øl i vægt. Har en øl en vægtprocent på f.eks. 3,7, betyder det, at der i 100 gram øl er 3,7 gram ren alkohol. Vægtprocent blev brugt indtil 1/1 1989, herefter bruges volumenprocent. Ændringen skyldtes et EU-direktiv.

Ø

Øl Ordet kommer fra det oldnordiske alo. Genkendes f.eks. i det engelske ale, i det hollandske aal og det finske olut.

Øl med pind betød en hvidtøl tilsat brændevin. Det var en del af værtshusenes repertoire i slutningen af 1800-tallet.

Ølhøvl kaldes det redskab, man nogle steder bruger til at stryge toppen af skummet af en nyopskænket fadøl.

Ølkam er det sted, øllet filtreres inden tapning. Carl Jacobsen fandt på dette udtryk.

Øloplukkere blev opfundet samtidig med kapslen i 1897