Vand

Vand_140x150Vand udgør omkring 90% af ingredienserne i øl og kan derfor have stor indflydelse på det færdige produkt. Brygvand består af H2O, hvori der er opløst forskellige mineraler og salte – afhængig af den undergrund, det er pumpet op fra. Sammensætningen af mineraler og salte er med til at give øllet karakter.

Før i tiden bryggede ethvert lokalsamfund i Europa sit eget øl. Områdets tilgængelige vand, og vandets sammensætning af mineraler og salte, kunne have stor betydning for områdets øl. Eksempelvis er nogle af verdens mest kendte øl blevet klassikere på grund af det vand, der blev anvendt i bryggen.

Idag har bryggeriernes vandforsyning ikke samme afgørende betydning
for slutproduktet, idet salte i brygvandet kan justeres ved tilsætning under brygningen. Nogle bryggerier markedsfører sig dog på at have benyttet særligt vand i ølbrygningen. Det kan være meget blødt vand, særligt hårdt vand eller vand hentet fra en speciel kilde.